ورق استیل

ورق استیل ورقی از مقاطع فلزی است که از فلز خالص استیل با ترکیب سایر عنصر ها ساخته می شود.

ورق استیل یا استنلس استیل (به لاتین stailess steel) یا فولاد زنگ نزن در آلیاژها و کاربردهای متعددی تولید و عرضه می شوند.

در یک دسته بندی کلی ورق های استیل به دو گروه استیل بگیر (ورق استیلی که به آهنربا جذب می شود) و استیل نگیر(ورق استیلی که به آهنربا جذب نمی شود) تقسیم می شوند.

در دسته بندی کلی ورق های نگیر کاربردی تر و در عین حال گرانتر هم هستند.

نوین فولاد به عنوان یک شرکت فعال در زمینه واردات ورق استیل ۳۰۴ و  ۳۱۶ و ۳۱۰ و ۳۰۹ و ۳۲۱ و ۴۳۰ اقدام به عرضه این محصول نموده و از مراجع اصلی در تعیین قیمت ورق استیل می باشد.

قیمت ورق استیل

رول ورق استینلس استیل 304L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 2000)
ماتبراقماتبراقماتبراقماتبراق
رول ورق استیل 304L0/34020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L0/44020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L0/54020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L0/64020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L0/74020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L0/84020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L0/94020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L13540048000354004800035400 تماس بگیرید 35400 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L1/253490048000349004800034900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L1/53490048000349004800034900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L23490048000349004800034900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L2/534900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L334900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L434900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L534900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L634900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L834900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L1038000 تماس بگیرید 38000 تماس بگیرید 38000 تماس بگیرید 38000 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L1239200 تماس بگیرید 39200 تماس بگیرید 39200 تماس بگیرید 39200 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L1540300 تماس بگیرید 40300 تماس بگیرید 40300 تماس بگیرید 40300 تماس بگیرید
رول ورق استیل 304L2040300 تماس بگیرید 40300 تماس بگیرید 40300 تماس بگیرید 40300 تماس بگیرید
رول ورق استینلس استیل 316L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(عرض 2000)
رول ورق استیل 316L0/363000640006500066000
رول ورق استیل 316L0/460000600006000060000
رول ورق استیل 316L0/559000590005900059000
رول ورق استیل 316L0/657400574005740057400
رول ورق استیل 316L0/757000570005700057000
رول ورق استیل 316L0/857300573005730057300
رول ورق استیل 316L0/957400574005740057400
رول ورق استیل 316L157400574005740057400
رول ورق استیل 316L1/2557400574005740057400
رول ورق استیل 316L1/556900569005690056900
رول ورق استیل 316L257000570005700057000
رول ورق استیل 316L2/5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
رول ورق استیل 316L356900569005690056900
رول ورق استیل 316L456900569005690056900
رول ورق استیل 316L556900569005690056900
رول ورق استیل 316L656900569005690056900
رول ورق استیل 316L856900569005690056900
رول ورق استیل 316L1059400594005940059400
رول ورق استیل 316L1261000610006100061000
رول ورق استیل 316L1563000630006300063000
رول ورق استیل 316L2065000650006500065000
شیت ورق استینلس استیل 304L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2000*1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2500*1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 3000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*2000)
ماتبراقماتبراقماتبراقماتبراقماتبراق
شیت ورق استیل 304L0/34020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L0/44020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L0/54020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L0/64020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L0/74020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L0/84020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L0/94020048000402004800040200 تماس بگیرید 40200 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L13540048000354004800035400 تماس بگیرید 35400 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L1/253490048000349004800034900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L1/53490048000349004800034900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L23490048000349004800034900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L2/534900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L334900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L434900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L534900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L634900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L834900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید 34900 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L1037400 تماس بگیرید 37400 تماس بگیرید 37400 تماس بگیرید 37400 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L1238400 تماس بگیرید 38400 تماس بگیرید 38400 تماس بگیرید 38400 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L1542400 تماس بگیرید 42400 تماس بگیرید 42400 تماس بگیرید 42400 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 304L2046900 تماس بگیرید 46900 تماس بگیرید 46900 تماس بگیرید 46900 تماس بگیرید 46900 تماس بگیرید
شیت ورق استینلس استیل 316L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2000*1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2500*1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 3000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*2000)
شیت ورق استیل 316L0/36300064000650006600067000
شیت ورق استیل 316L0/46240062400624006240062400
شیت ورق استیل 316L0/56020060200602006020060200
شیت ورق استیل 316L0/65910059100591005910059100
شیت ورق استیل 316L0/75800058000580005800058000
شیت ورق استیل 316L0/85640056400564005640056400
شیت ورق استیل 316L0/95480054800548005480054800
شیت ورق استیل 316L15740057400574005740057400
شیت ورق استیل 316L1/255740057400574005740057400
شیت ورق استیل 316L1/55690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L25690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L2/55690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L35690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L45690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L55690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L65690056900569005690056900
شیت ورق استیل 316L85790057900579005790057900
شیت ورق استیل 316L105940059400594005940059400
شیت ورق استیل 316L125940059400594005940059400
شیت ورق استیل 316L155940059400594005940059400
شیت ورق استیل 316L205990059900599005990059900
شیت ورق استینلس استیل 310L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2000*1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2500*1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 3000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*2000)
شیت ورق استیل 310L0/3128000129000130000131000132000
شیت ورق استیل 310L0/4127000127000127000127000127000
شیت ورق استیل 310L0/5122500122500122500122500122500
شیت ورق استیل 310L0/6121000121000121000121000121000
شیت ورق استیل 310L0/7119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L0/8119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L0/9119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L1119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L1/25119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L1/5120500120500120500120500120500
شیت ورق استیل 310L2119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L2/5119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L3119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L4119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L5119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L6119800119800119800119800119800
شیت ورق استیل 310L8122000122000122000122000122000
شیت ورق استیل 310L10123000123000123000123000123000
شیت ورق استیل 310L12126000126000126000126000126000
شیت ورق استیل 310L15129000129000129000129000129000
شیت ورق استیل 310L20130000130000130000130000130000
شیت ورق استینلس استیل 309L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2000*1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2500*1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 3000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*2000)
شیت ورق استیل 309L0/3104000105000106000107000108000
شیت ورق استیل 309L0/4102700102700102700102700102700
شیت ورق استیل 309L0/5100000100000100000100000100000
شیت ورق استیل 309L0/69800098000980009800098000
شیت ورق استیل 309L0/79550095500955009550095500
شیت ورق استیل 309L0/89300093000930009300093000
شیت ورق استیل 309L0/99240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L19240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L1/259240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L1/59240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L29240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L2/5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 309L39240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L49240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L59240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L69240092400924009240092400
شیت ورق استیل 309L89400094000940009400094000
شیت ورق استیل 309L109400094000940009400094000
شیت ورق استیل 309L129400094000940009400094000
شیت ورق استیل 309L159700097000970009700097000
شیت ورق استیل 309L20100000100000100000100000100000
شیت ورق استینلس استیل 321L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2000*1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2500*1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 3000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*2000)
شیت ورق استیل 321L0/36500066000670006800068000
شیت ورق استیل 321L0/46110061100611006110061100
شیت ورق استیل 321L0/55900059000590005900059000
شیت ورق استیل 321L0/65800058000580005800058000
شیت ورق استیل 321L0/75740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L0/85740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L0/95740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L15740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L1/255740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L1/55740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L25740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L2/55740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L35740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L45740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L55740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L65740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L85740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L105740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L125740057400574005740057400
شیت ورق استیل 321L155800058000580005800058000
شیت ورق استیل 321L205910059100591005910059100
شیت ورق استینلس استیل 430L
1398/9/20
به علت نوسان بازار برای اطلاع از قیمت و موجودی تماس حاصل فرمایید.
شرح کالاضخامت (میلیمتر)قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2000*1000)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 2500*1250)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 3000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*1500)
قیمت هر کیلوگرم
(تومان)
(ابعاد 6000*2000)
ماتبراقماتبراقماتبراقماتبراقماتبراق
شیت ورق استیل 430L0/3 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L0/4 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L0/5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L0/6 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L0/7 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L0/8 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L0/9 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L1/25 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L1/5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L2/5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L3 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L4 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L6 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L8 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L10 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L12 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L15 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
شیت ورق استیل 430L20 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید

عوامل نوسان قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل با توجه به مسائل مختلفی ارائه می شود و معمولا همواره دارای نوسان می باشد عوامل مختلفی در این نوسان قیمت نقش دارند که از مهمترین آنها می توان به زمینه موجودی کالا در بازار، ظرفیت تولید داخلی، میزان تقاضا و قیمت دلار اشاره کرد.

Translate »