جدول وزن ورق

شرکت بازرگانی آهن یک ، یکی از معتبر ترین تامین کننده های انواع ورق های فولادی و صنعتی می باشد.

اگر به دنبال خرید ورق آجدار ، ورق گالوانیزه ،ورق سیاه ، ورق استیل ، ورق مسی ، ورق روغنی ، ورق رنگی و… هستید

با کارشناسان آهن یک ، در تماس باشید.

جدول وزن انواع ورق

جدول وزن ورق گالوانیزه

سر برگ جدول وزن ورق گالوانیزه
ردیفشرح کالاطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلیمتر)چگالی گالوانیزهحدود وزن (کیلوگرم)ارتباط با ما
1وزن ورق گالوانیزه210/57/868تماس با ما
2وزن ورق گالوانیزه210/77/8611 تماس با ما
3وزن ورق گالوانیزه2117/8616 تماس با ما
4وزن ورق گالوانیزه211/57/8624 تماس با ما
5وزن ورق گالوانیزه2127/8632 تماس با ما
6وزن ورق گالوانیزه2/51/250/57/8613 تماس با ما
7وزن ورق گالوانیزه2/51/2517/8625 تماس با ما
8وزن ورق گالوانیزه2/51/251/257/8631 تماس با ما
9وزن ورق گالوانیزه2/51/251/57/8637 تماس با ما
10وزن ورق گالوانیزه610/57/8624 تماس با ما
11وزن ورق گالوانیزه61/250/57/8630 تماس با ما

جدول وزن ورق روغنی

سر برگ جدول وزن ورق (نورد سرد) روغنی
ردیفشرح کالاطول (متر)عرض(متر)ضخامت (میلی متر)چگالی ورق روغنیحدود وزن (کیلوگرم)ارتباط با ما
1وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/57/868 تماس با ما
2وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/67/8610 تماس با ما
3وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/77/8611 تماس با ما
4وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/87/8613 تماس با ما
5وزن ورق (نورد سرد) روغنی210/97/8614 تماس با ما
6وزن ورق (نورد سرد) روغنی2117/8616 تماس با ما
7وزن ورق (نورد سرد) روغنی211/257/8620 تماس با ما
8وزن ورق (نورد سرد) روغنی211/57/8624 تماس با ما
9وزن ورق (نورد سرد) روغنی2/51/250/57/8613 تماس با ما
10وزن ورق (نورد سرد) روغنی2/51/251/257/8631 تماس با ما
11وزن ورق (نورد سرد) روغنی2/51/251/57/8638 تماس با ما

جدول وزن ورق استیل

سر برگ جدول وزن ورق آلومینیوم
ردیفشرح کالاطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلیمتر)چگالیحدود وزن (کیلوگرم)ارتباط با ما
1وزن ورق آلومینیوم210/42/72/2 تماس با ما
2وزن ورق آلومینیوم210/52/72/7 تماس با ما
3وزن ورق آلومینیوم210/62/73/3 تماس با ما
4وزن ورق آلومینیوم210/72/73/8 تماس با ما
5وزن ورق آلومینیوم210/82/74/4 تماس با ما
6وزن ورق آلومینیوم210/92/74/9 تماس با ما
7وزن ورق آلومینیوم2112/75/4 تماس با ما
8وزن ورق آلومینیوم211/252/76/8 تماس با ما
9وزن ورق آلومینیوم211/52/78/1 تماس با ما
10وزن ورق آلومینیوم2122/711 تماس با ما
11وزن ورق آلومینیوم2132/716/5 تماس با ما

جدول وزن ورق سیاه

سر برگ جدول وزن ورق (نورد گرم) سیاه
ردیفشرح کالاطول (متر)عرض (متر)ضخامت (میلیمتر)چگالی ورق سیاهحدود وزن (کیلوگرم)ارتباط با ما
1وزن ورق (نورد گرم) سیاه2127/8632 تماس با ما
2وزن ورق (نورد گرم) سیاه212/57/8640 تماس با ما
3وزن ورق (نورد گرم) سیاه2/51/2537/8675 تماس با ما
4وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/547/86288 تماس با ما
5وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/567/86432 تماس با ما
6وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/587/86576 تماس با ما
7وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/5107/86720 تماس با ما
8وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/5127/86864 تماس با ما
9وزن ورق (نورد گرم) سیاه61/5157/861080 تماس با ما
10وزن ورق (نورد گرم) سیاه62207/861920 تماس با ما
11وزن ورق (نورد گرم) سیاه62257/862400 تماس با ما

جدول وزن ورق استیل کوتاه

جدول وزن ورق کوتاه 2*1
ردیفشرح کالاضخامتوزنارتباط با ما
1وزن ورق استیل کوتاه 2*10/46/2 تماس با ما
2وزن ورق استیل کوتاه 2*10/58 تماس با ما
3وزن ورق استیل کوتاه 2*10/69/6 تماس با ما
4وزن ورق استیل کوتاه 2*10/711/2 تماس با ما
5وزن ورق استیل کوتاه 2*10/7512 تماس با ما
6وزن ورق استیل کوتاه 2*10/812/8 تماس با ما
7وزن ورق استیل کوتاه 2*1116 تماس با ما
8وزن ورق استیل کوتاه 2*11/2520 تماس با ما
9وزن ورق استیل کوتاه 2*11/524 تماس با ما
10وزن ورق استیل کوتاه 2*1232 تماس با ما
11وزن ورق استیل کوتاه 2*12/540 تماس با ما
12وزن ورق استیل کوتاه 2*1348 تماس با ما
13وزن ورق استیل کوتاه 2*1464 تماس با ما
14وزن ورق استیل کوتاه 2*1580 تماس با ما
15وزن ورق استیل کوتاه 2*1696 تماس با ما
16وزن ورق استیل کوتاه 2*17112 تماس با ما
17وزن ورق استیل کوتاه 2*18128 تماس با ما
18وزن ورق استیل کوتاه 2*110160 تماس با ما

جدول وزن ورق استیل بلند

جدول وزن ورق بلند 2/5*1/25
ردیفشرح کالاضخامتوزنارتباط با ما
1وزن ورق استیل بلند 2/5*1/253213 تماس با ما
2وزن ورق استیل بلند 2/5*1/254283 تماس با ما
3وزن ورق استیل بلند 2/5*1/255354 تماس با ما
4وزن ورق استیل بلند 2/5*1/256425 تماس با ما
5وزن ورق استیل بلند 2/5*1/258566 تماس با ما
6وزن ورق استیل بلند 2/5*1/2510708 تماس با ما
7وزن ورق استیل بلند 2/5*1/2512850 تماس با ما
8وزن ورق استیل بلند 2/5*1/2514993 تماس با ما
9وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25151063 تماس با ما
10وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25161135 تماس با ما
11وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25181276 تماس با ما
12وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25201416 تماس با ما
13وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25221558 تماس با ما
14وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25251770 تماس با ما
15وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25281982 تماس با ما
16وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25302127 تماس با ما
17وزن ورق استیل بلند 2/5*1/25352481
Translate »